Organisatie -> structuur

VRAGENLIJST - INVENTARISEREND-ONDERZOEK AFRIKAANSE CARIBISCHE ORGANISATIES, NETWERKEN & EXPERTS

Doel van het onderzoek is om een zo volledig mogelijk overzicht te realiseren van (actieve) maatschappelijke organisaties in Nederland die op enigerlei wijze mensen van Afrikaanse afkomst als doelgroep hebben en wiens missie en doelstelling zijn gericht op deze doelgroep.

De met een (*) aangegeven velden moeten verplicht worden ingevuld om de vragenlijst te kunnen verwerken.ORGANISATIE ALGEMENE INFORMATIE

Volledige (statutaire) naam *
Rechtspersoonlijkheid indien van toepassing
Bestuurssamenstelling
Aantal leden indien de organisatie een vereniging is
Organisatie- en formatiestructuur
Aantal vaste medewerkers
Aantal betrokken vrijwilligers


BEREIKBAARHEIDSGEGEVENS

Bezoekadres
straat *
postcode *
plaats *
Postadres (indien afwijkend van het bezoekadres)
straat
postcode
plaats

telefoon *
e-mail *
facebook
twitter
website


UITGANGSPUNTEN & KERNCOMPETENTIES (bijlagen graag per e-mail naar: info@people-of-african-descent.nl)


Visie

Missie

Doelstelling(en) en speerpunten

Doelgroepen

Strategie


Maak een keuze uit de volgende zes uitgangspunten die betrekking hebben op de strategie en geef daarbij een korte toelichting

Meervoudig perspectief
African centred perspectief
Eurocentric perspectief
Afro Caribisch Nederlands perspectief
Ik weet niet
Anders


PROJECTEN (geef aan wat van toepassing)

(Lopende) projecten en/of projectinitiatieven op het gebied van racismebestrijding

(Lopende) projecten en/of projectinitiatieven op het gebied van empowerment van de doelgroep mensen van Afrikaanse afkomst

(Lopende) projecten en/of projectinitiatieven op het gebied van herdenken en verwerken van het Nederlands slavernijverleden

(Lopende) projecten en/of projectinitiatieven op het gebied van (mensenrechten) educatie en bewustwording


Actiegerichte activiteiten zoals:
Demonstraties
Protestbijeenkomsten
Lezingen
Workshops
Anders


FINANCIERING

Fondsen: structurele project en of overheidsfinanciering om de doelen te bereiken

Eigen middelen


OPTIONEEL

SUGGESTIES EN AANBEVELINGEN

CAPTCHA Image  © 2015 - Decade for people of African Descent   -   070-1234567   -   info@people-of-african-descent.nl   -   contact                                 ontwerp: GraphComm