Organisatie -> structuur
Onderzoek:
INVENTARISEREND-ONDERZOEK AFRIKAANSE CARIBISCHE ORGANISATIES, NETWERKEN & EXPERTS

Achtergrond

Op 23 december 2013 is in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) een belangrijke Resolutie (nr. 68/237) aangenomen waarin de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2024 is uitgeroepen tot het Internationaal Decennium voor Mensen van Afrikaanse afkomst. Van alle VN lidstaten, waaronder Nederland, wordt verwacht dat zij in actie komen tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en daarmee samenhangende onverdraagzaamheid (op grond van ras, kleur, nationale of etnische afkomst). Belangrijk doel van het VN Decennium is de bescherming van alle fundamentele rechten en vrijheden van Mensen van Afrikaanse afkomst. Het VN Decennium kent drie pijlers: erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling. Wilt u meer weten over het VN Decennium voor Mensen van Afrikaanse afkomst? Raadpleeg:
African Descent Booklet_WEB_English.pdf>

De VN Commissie op het gebied van de bestrijding van alle vormen van Raciale Discriminatie (CERD) heeft in haar rapport CERD/C/NLD/ 19-21 (2015) paragraaf 16 CERD_C_NLD_CO_19-21_21519_E (1).pdf een aantal specifieke aanbevelingen aan de Nederlandse Staat gedaan. De Commissie adviseert om Mensen van Afrikaanse afkomst uitdrukkelijk te erkennen als een specifieke (doel)groep binnen de Nederlandse samenleving en het Mensenrechten beleidsgebied. Een belangrijke aanbeveling die de CERD heeft gedaan is om maatregelen te treffen die de zichtbaarheid van personen van Afrikaanse afkomst vergroten bijvoorbeeld in hogere posities in het openbaar en politiek bestuur. De CERD verwacht dat de Nederlandse Staat in haar volgende periodieke rapportage over de sociale en economische situatie van Mensen van Afrikaanse afkomst inclusief het aandeel vrouwen gedetailleerde data informatie verstrekt. Een goed middel om de informatie te realiseren is het aanleggen van een: ’Sociale Kaart, Mensen van Afrikaanse afkomst’. In 2016 is in opdracht van het Coördinerende ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een aanvang gemaakt om de ’Sociale Kaart’ tot stand te brengen.

Een ander doel is het bevorderen van sociale stabiliteit. Een terrein van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS), onderdeel van het ministerie van SZW, die de Afrikaanse (diaspora) gemeenschap (in al haar diversiteit) als een belangrijke partner ziet om te investeren in sociale stabiliteit. Hierbij gaat het om de maatschappelijke rust die de afgelopen jaren steeds meer onder druk staat door thema’s als ’zwarte piet’ en etnisch profileren. De unit ESS constateert ook spanningen en polarisatie tussen én binnen gemeenschappen. Om die gewenste maatschappelijke rust te bevorderen is iedereen aan zet; netwerken van burgers, gemeenschappen, organisaties, overheid en de samenleving als geheel. Daarom werkt de unit ESS op dit moment actief aan het opbouwen en uitbreiden van haar netwerk binnen de Afro gemeenschap. Zodat wij met elkaar van gedachten kunnen wisselen over een samenhangende aanpak die sociale stabiliteit bevordert, zodanig dat de handelingsvaardigheid van de actoren wordt versterkt.

Zie hier het nevenbelang voor het realiseren van de Sociale Kaart Mensen van Afrikaanse afkomst. Daar gaat dit onderhavige inventariserend onderzoek over: het realiseren van een zo volledig mogelijk overzicht van (actieve) maatschappelijke organisaties in Nederland. Organisaties (stichtingen, verenigingen, netwerken en experts) die op enigerlei wijze Mensen van Afrikaanse afkomst als doelgroep hebben en wier (statutaire) missie en doelstellingen specifiek zijn gericht op Mensen van Afrikaanse afkomst. Uiteindelijk komt het onderzoek ook ten goede aan een gestructureerde, gecoõrdineerde samenhangende strategie. Uw medewerking aan het onderzoek wordt op hoge prijs gesteld.

Bent u van mening dat uw organisatie aan één van de hierbovengenoemde kenmerken voldoet en wenst u deel te nemen aan het inventariserend onderzoek, dan wordt u vriendelijk verzocht om het vragenformulier via onderstaande link volledig in te vullen.

Wij danken u voor uw medewerking.

Namens de
VN Coördinatie en Monitoring Werkgroep Mensen van Afrikaanse afkomst

In opdracht van de Unit ESS van het ministerie van SZW

Klik hier op onderzoek om het formulier in te vullen.In dit kader wordt onder ’Afro gemeenschap’ verstaan: Mensen van Afrikaanse afkomst in Nederland Het gaat dan voornamelijk om een komaf (van vorige generaties) uit de Cariben of Sub-Sahara Afrika.
- Suriname!
- (Voormalig) Nederlandse Antillen en Aruba;
- Subsaharisch-Afrika (Mauritanië - Senegal - Guinee - Sierra Leone - Mali - Liberia - Burkina Faso - Ivoorkust - Ghana - Gambia - Togo - Benin - Niger - Nigeria - Kameroen - Tsjaad - Centraal-Afrikaanse Republiek - Gabon - Congo-Brazzaville - Zuid-Soedan - Eritrea - Djibouti - Ethiopië - Somalië - Kenia - Tanzania - Democratische Republiek Congo - Burundi - Rwanda - Uganda - Zambia - Angola - Namibië - Botswana - Zimbabwe - Mozambique - Zuid-Afrika - Madagaskar - Malawi - Kaapverdië;
Overig Caribisch gebied (Brazilië, Guyana, Jamaica, Trinidad en Tobago, Frans Guyana, Haïti, Guadeloupe, Martinique, Dominica, Saint Kitts en Nevis, Sint Vincent en de Grenadines, Bahama’s, Grenada, Antigua en Barbuda, Dominicaanse Republiek, Bermuda en Anguilla).

Bron ministerie van SZW


  © 2015 - Decade for people of African Descent   -   070-1234567   -   info@people-of-african-descent.nl   -   contact                                 ontwerp: GraphComm