organisatie -> Nationaal Forum AD
Het NFPOAD
Het VN Activiteitenprogramma voorziet in een Nieuw Forum on People of African Descent. Het NFPOAD functioneert naar analogie van dit VN Forum op nationaal niveau.
In het NFPOAD participeren (geselecteerde) afgevaardigden namens de verschillende focusgroepen. Het functioneert als officiŽle Gesprekspartner van de Nationale overheid en is meer dan een denktank alleen.

Functies van het Forum zijn onder andere:
a) Intermediair/liaison tussen de verantwoordelijke overheidsorganen en de civil society en overige relevante stakeholders;
b) communicatiefunctie over alle relevante onderwerpen betreffende het Decennium;
c) intermediair/liaison tussen de verantwoordelijke overheidsorganen en de civiel society en overige relevante stakeholders;
d) makelaar. Brengt partijen bij elkaar ten behoeve van idee, programma en projectontwikkeling, projectuitvoering, monitoring en evaluatie; e)organiseren van netwerkbijeenkomsten; f)deelname aan respectievelijk organiseren van briefings en debriefingsbijeenkomsten
  © 2015 - Decade for people of African Descent   -   070-1234567   -   info@people-of-african-descent.nl   -   contact                                 ontwerp: GraphComm