Home
Speech of dr. Barryl Biekman Erkenning, rechtvaardigheid & Ontwikkeling Decade for People of African Descent

De DECADE CoŲrdinatie Werkgroep Nederland (DCW) heet u van harte welkom op onze website. Op deze site zullen wij u zoveel mogelijk informeren over de ontwikkelingen in Nederland over de uitvoering van het VN Activiteiten Programma. De periode van het Decennium is vastgesteld van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2024. Belangrijk voor de DCW is hoe Nederland gevolg zal geven aan dit VN besluit. Wij, civiel society kaders van organisaties, netwerken en experts op het gebied van mensen van Afrikaanse afkomst, hebben onze huiswerk gedaan. Op 5 september 2014 hebben wij ons gebogen over de onderwerpen die naar onze oordeel minimaal vertaalslag moeten krijgen in het Decennium Nationale Actieprogramma Nederland met als resultaat het Gemeenschappelijke Position Paper (GPP).

Kort samengevat: in het dit GPP document vindt u belangrijke informatie over de achtergronden, de missie, het doel van het VN Decennium en de door de VN Lidstaten te verwachten acties.

Wij nodigen u van harte uit om uw mening te geven. Ongevraagde adviezen, suggesties en aanbevelingen over onderwerpen, die met de uitvoering van dit VN Decennium te maken hebben, stellen wij op prijs. Deze uitnodiging geldt eveneens voor informatie over activiteiten, evenementen respectievelijk project ideeŽn die u met ons wenst te delen.
Kortom alle informatie die bijdraagt aan het realiseren van de missie van dit VN Decennium en de succesvolle verwezenlijking van de doelstellingen. Wij hopen dat de GPP een inspiratiebron voor iedereen zal zijn, die ten behoeve van het welslagen van het Decennium, in welke vorm dan ook, wil mee participeren.

Zo rekenen wij op de Politieke Wil van de Politieke en Bestuurlijke ambtsdragers; op alle verantwoordelijke overheid en semi overheid(beleid) landelijke, provinciale en gemeentelijke sectoren. Wij rekenen op het Bedrijfsleven, Werkgevers en Werknemersorganisaties, op het Maatschappelijk Middenveld, Gezondheidszorg, op JustitiŽle en Politie organen, op de Onderwijs, Kunst en Cultuur, de Sport en de Wetenschap sector(en), op Mensenrechtenorganisaties, Anti Discriminatie Bureaus en de spontaniteit van mensen van Goede Wil en FinanciŽle Fondsen.

Laten we de handen in ťťn slaan om samen de uitvoering van het VN Decennium Activiteiten Programma in de geest van de drie themaís "Erkenning, Rechtvaardigheid en Ontwikkeling" ter hand te nemen zodat we op 31 december 2024 om 23.59 met zín allen tevreden kunnen terugkijken op een succesvol Decennium. Wij rekenen op u!
  © 2015 - Decade for people of African Descent   -   070-1234567   -   info@people-of-african-descent.nl   -   contact                                 ontwerp: GraphComm