organisatie -> Good Will Ambassadeurs
Comitee van Good Will Ambassadeurs
In dit Comité participeren prominente personen (onder andere) uit de doelgroep mensen van Afrikaanse afkomst die zichtbare maatschappelijke en wetenschappelijke prestaties hebben geleverd en/of zich op het gebied van de mensenrechten hebben geprofileerd. Het is een ‘figuur’ die de doelstellingen promoot van het Decennium en haar netwerken inzet ten behoeve van fondsenwerving om de uit het nationaal actieprogramma voortvloeiende projecten mede te kunnen financieren.
  © 2015 - Decade for people of African Descent   -   070-1234567   -   info@people-of-african-descent.nl   -   contact                                 ontwerp: GraphComm