organisatie -> DECADE coordinatie
Decade Coordinatie Werkgroep Nederland
Dit is de voorloper van de Decade Projectgroep die zich sinds 2011 op zowel nationaal, als op regionaal en internationaal niveau heeft beziggehouden met de voorbereidingen en de beraadslagingen over het VN Decennium. Fungeert tot aan de oprichting van het Nationaal Forum People of African Descent (NFPOAD) als officieel Gesprekspartner van de Nederlandse overheid.

Missie
Een Platform bieden voor de civile society niet gouvernementele organisaties (NGO’s), netwerken en experts over mensen van Afrikaanse afkomst.

Kenniscentrum annex Vraagbaak op het gebied van de uitvoering van het VN Decennium van Afrikaanse afkomst op drie peilers: Erkenning, Rechtvaardigheid en Ontwikkeling.

De vraagstukken hebben betrekking op alle (beleid)gebieden van zorg, zoals omschreven in:
a) de DDPA (2001) en aanverwante resoluties en Uitvoeringsafpraken;
b) het VN Decennium Activiteitenprogramma en
c) de Gemeenschappelijk Position Paper (6 november 2014) van de Nederlandse civiel society niet gouvernementele organisaties, netwerken en experts over mensen van Afrikaanse afkomst.

Activiteiten zijn in de sfeer van onder andere:
a) de beraadslagingen over de uitvoering van het Nationale Activiteitenprogramma met de Nederlandse overheid en alle andere relevante belanghebbende stakeholders. In dit verband aansturen op de ontwikkeling van het Nationaal Activiteitenprogramma en de realisatie van de structuren zoals in de GPP staat geschreven;
b) mobilisatie van de achterbannen;
c) informatievoorziening en terugkoppeling over de stand van zaken en voortgang aan de achterbannen en al dan niet in samenwerking met derden, het organiseren van inspraak bijeenkomsten;
d) deelname aan regionale en internationale samenwerkingsverbanden op het gebied van de uitvoering van het VN Decennium;
e) deelname aan relevante bijeenkomsten en activiteiten.
  © 2015 - Decade for people of African Descent   -   070-1234567   -   info@people-of-african-descent.nl   -   contact                                 ontwerp: GraphComm