Organisatie -> DDPA Monitoring
DDPA Monitoring & Coordinatie Werkgroep
Missie is gericht op de Uitvoering van de Durban Verklaring en het Programma van Actie (2001) en van alle aanverwante Resoluties en Afspraken. De stem van de achterbannen staat centraal.

Deze Werkgroep is sinds 2002 operationeel en is initiatiefnemer van de Nederlandse VN Werkgroep Internationaal jaar voor Mensen van Afrikaanse afkomst (2009) en de DECADE Projectgroep (2011). Deze werkgroep wordt aangestuurd door de Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden, meer bekend als het Landelijk Platform Slavernijverleden (LPS). Overige leden zijn: Tiye International, de Afrikaans Europese Vrouwenbeweging “Sophiedela” en het AAD (African & African Descendant Network Nederland). In verband met de voorbereidingen van de VN Durban Review 2009 hebben in de periode 2008/2009 verder geparticipeerd: de Stichtingen Equality en Art.1.

Activiteiten zijn in de sfeer van nationale, regionale en internationale mensenrechtenvraagstukken. Strategie: onder andere mede namens de achterbannen, invloed uitoefenen op de besluitvormingsprocessen; deelname aan relevante (VN/EU/Global)sessies en conferenties. Waar mogelijk en zo nodig gebruikmaken van het inspreekrecht evenals het aanbieden van knelpuntenanalyses, respectievelijk doen van beleidsaanbevelingen.
  © 2015 - Decade for people of African Descent   -   070-1234567   -   info@people-of-african-descent.nl   -   contact                                 ontwerp: GraphComm